9th Grade Examination English Course 23/24

9 klase eksaminācijas pakāpes angļu valodas kurss ar Robertu Buckmasteru, dzimtās angļu valodas pasniedzēju.

Kurss ir paredzēts, lai uzlabotu skolēnu:

 • spējas sazināties mutiski un rakstiski angļu valodā;
 • izpratni par angļu valodas gramatiku
 • zināšanas par angļu valodas vārdu krājumu dažādās tēmās
 • lasīšanas un klausīšanās prasmes
 • spējas atbildēt uz eksāmena jautājumiem.

Kursa ilgums: 60 akadēmiskās stundas.

Katrai grupai ir pieejamas tikai 6 – 10 vietas.

Kursa norises laiks: 23.09.2023.–18.05.2024., sestdienās; Miezīte bibliotēka, Dobeles iela 100a

No 13.30 – 15.00

Par pasniedzēju: Roberts ir angļu valodas skolotājs kopš 1992. gada. Strādājis Polijā, Igaunijā, Latvijā un Skotijā, kā arī apmācījis skolotājus visā Austrumeiropā un Centrāleiropā, Vidusāzijā un Āfrikā. No 1986. gada līdz 2021. gadam bijis vairāku starptautisku eksāmenu eksaminētājs. Robertam ir sertifikāts un diploms angļu valodas mācīšanas jomā un maģistra grāds tiešsaistes mācībās. Pašlaik viņš konsultē Latvijas Nacionālo izglītības centru un bijis projekta “Skola 2030” konsultants.

Kursa izmaksas: 600 eiro. Maksājumu var veikt:

 1. Divos maksājumos 275 eiro: līdz 20.09.23 + 275 eiro par 10.01.24, ar 50 eiro atlaidi. Kopējais maksājums 550 eiro.
 2. 6 maksājumi 100 eiro apmērā. Pirmais maksājums, kas jāveic 20.09.23. Tad vēl 5 maksājumi katru mēnesi līdz katra mēneša 5. datumam novembrī, janvārī, februārī, martā un aprīlī. Kopējais maksājums 600 euro.

Lai pieteiktos kursam, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu. Vietu skaits ir ierobežots, pieteikumi tiks izskatīti rindas kārtībā.

Covid-19 vai līdzīgu Latvijas valdības noteikto klātienes tikšanās ierobežojumu gadījumā, kurss notiks tiešsaistē. Ja pasniedzējs nevarēs nodrošināt kursu norisi, dalībniekiem nauda tiks atmaksāta.

A specialized English language examination preparation course for 9th Graders who live in and around Jelgava, Latvia, with Robert Buckmaster.

The course is designed to improve the students’

 • abilities to communicate in written and spoken English
 • their understanding of English grammar
 • their knowledge of English vocabulary connected to a range of topics
 • their reading and listening skills
 • ability to answer examination questions.

Length of course: 60 academic hours.

Each group has only 6 – 10 places.

The course takes place on Saturdays at Miezīte library, Dobeles iela 100A and starts on the 23rd September 2023. It ends on May 18th 2024.

From 13.30 to 15.00.

About the course teacher: Robert has been an English language teacher since 1992. He has taught in Poland, Estonia, Latvia and Scotland, and trained teachers all over eastern and central Europe, in central Asia and in Africa. He was an examiner for a number of international examinations from 1986 to 2021. He has a Certificate and Diploma in Teaching English and a Master’s degree in Online Learning. He currently advises the Latvian National Centre for Education, and was a consultant trainer for the Skola 2030 project.

Cost: 600 Euros. Payment can be made:

 • In two installments of 275 euros: by 20.09.23 + 275 Euros by 10.01.24, with a 50 euro discount. Total payment 550 euros.
 • 6 payments of 100 euros. The first payment to be made by 20.09.23. Then 5 further payments each month before the 5th of each month in November, January, February, March, and April .Total payment 600 Euros.

To apply for a place on this course, please complete this form. Numbers are limited and will be dealt with on a first come, first served basis.

In the case of COVID or similar restrictions on face-to-face meetings made by the Latvian government the course will switch to online delivery. Refunds will only be given if the trainer is unable to deliver the course.

Covid-19 vai līdzīgu Latvijas valdības noteikto klātienes tikšanās ierobežojumu gadījumā, kurss notiks tiešsaistē. Ja pasniedzējs nevarēs nodrošināt kursu norisi, dalībniekiem nauda tiks atmaksāta.

If you have any further questions, please contact: courses at/@ englishideas.org